Istarski vodozaštitni sustav - O NAMA

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu svih gradova i općina Istarske županije, osnovano za realizaciju projekta "Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Istarske županije".

U procesu osnivanja društva udio u vlasništvu imale su Hrvatske vode i Istarska županija, ali je to tijekom 2012.godine izmijenjeno radi usklađenja sa zadnjim izmjenama Zakona o vodama. Sjedište ...

Saznajte više »

Status realizacije projekta

Izgrađena je sanitarna kanalizacija naselja Roč i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Roč.

Kolektorska mreža obuhvaća naselja: Roč, Stanica Roč, Bršćak, Grgorinčići, Kolinasi i Rim, koja su smještena u drugoj i trećoj zoni zaštite izvorišta vode za piće Sv. Ivan. UPOV Roč je biološki uređaj sa membranskom filtracijom, kapaciteta 500 ES (ekvivalent stanovnika) u prvoj fazi. Uređaj osigurava treći stupanj pročišćavanja koji je potreban kada se pročišćena otpadna voda ispu...

Saznajte više »