Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.


Zaštita izvorišta vode za piće od onečišćenja i zaštita okoliša u širem smislu, uključujući i zaštitu mora

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu svih gradova i općina Istarske županije, osnovano za realizaciju projekta “Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Istarske županije”.

Read more »
Skip to content