Istarski vodozaštitni sustav - O NAMA

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu svih gradova i općina Istarske županije, osnovano za realizaciju projekta "Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Istarske županije".

U procesu osnivanja društva udio u vlasništvu imale su Hrvatske vode i Istarska županija, ali je to tijekom 2012.godine izmijenjeno radi usklađenja sa zadnjim izmjenama Zakona o vodama. Sjedište društva je u Buzetu, u krugu Istarskog vodovoda u staroj zgradi. Društvo ima 10 zaposlenih.

Od osnivanja, dosadašnje glavne aktivnosti bile su usmjerene na pripremu projektne dokumentacije za kolektorske mreže i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda za mala naselja u Istarskoj županiji, a uskoro će područje djelovanja biti i pružanje komunalnih usluga.

Saznajte više »

Status realizacije projekta

U sklopu Istarskog vodozaštitnog sustava  do sada je izgrađeno i stavljeno u funkciju 10 sustava kanalizacije  malih naselja sa pripadajućim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV).

Ukupna duljina kanalizacijske mreže u funkciji je oko 32 kilometara, pretežno gravitacijskih kolektora, a u dijelovima naselja postavljeni su i tlačni kolektori i pripadajućih 10 crpnih stanica.

Saznajte više »