DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Istarski vodozaštitni sustav – Diritto di accesso alle informazioni

Objava: 4. listopada 2022.

Ai sensi delle disposizioni della Legge sul diritto di accesso alle informazioni (Gazzetta ufficiale 172/03, 144/10, 37/11, 77/11), tutte le informazioni che sono in possesso, vengono gestite o controllate da organi di autorità pubbliche, devono essere accessibili a tutte le persone fisiche e giuridiche che richiedono accesso alle informazioni.

Una persona autorizzata ha il diritto di accedere alle informazioni inviando una richiesta orale o scritta all’organo competente dell’autorità pubblica.

La richiesta di accesso alle informazioni ai sensi della Legge sul diritto di accesso alle informazioni deve essere presentata al funzionario addetto all’informazione.

Zakonski okvir

Obrazac zahtjeva

Kliknite na sljedeće poveznice kako biste preuzeli Zahtjev za pristup informacijama. Ispunjeni pošaljite na navedenu adresu elektronske pošte ili običnom poštom na navedenu adresu.

DOSTUPNI DOKUMENTI

Zaključci i odluke nadzornog odbora IVS-A

Financiranje

Plan poslovanja

Stanje društva

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj: 25/13 i 85/15.), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtjevaju pristup informacijama.

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti.
Zahtjev za pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje.


Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2013.

Boćarski klub Istra Aluminij, Ročko Polje 54/1, Roč, kao domaćinu boćarskog Prvenstva Hrvatske za kadete – uplaćen iznos od 1.000,00 kn dana 28.05.2013.
Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet, II. istarske brigade 2, Buzet, kao domaćinu klapskog festivala „Pivajući sva smo blaga stekli“ – uplaćen iznos od 2.000,00 kn dana 30.01.2013.

Skip to content