IVS dobio bespovratna sredstva fonda za ruralni razvoj

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. dobio je bespovratna sredstva fonda za ruralni razvoj, te odobrenje sredstava iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost

Objava: 9. siječnja 2023.

U 2016., a zatim i 2017.godini provedeni su natječaji Fonda za ruralni razvoj za financiranje manjih projekata (vrijednosti do milijun eura po projektu) na koje je IVS prijavio ukupno 10 projekata, a prihvaćeno je za sufinanciranje 9 projekata.
Jedan od tih 9 projekata za koji su u prosincu 2022. na račun IVS-a stigla sredstva u iznosu od 3.429.136,33 je izgradnja kolektorske mreže sustava Ritošin Brig.

Sustav Ritošin Brig

Naselje Ritošin Brig u općini Vižinada , locirano je u III zoni sanitarne zaštite najvećeg izvorišta vodoopskrbe na kojem vodu zahvaća Istarski vodovod, a to je izvor Gradole.

Za sustav Ritošin Brig izgrađena je sanitarna kanalizacija naselja Ritošin Brig – kolektorska mreža u duljini od oko 3,3 km sa dvije pripadajuće crpne stanice i mogućnost za 80 kućnih priključaka. Izgradnja mreže dovršena je u lipnju 2020.godine, a radove je izveo Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta. Kako bi projekat bio funkcionalan bilo je potrebno izgraditi i pripadajući UPOV. Uređaj kapaciteta za 150 ES, na kojem je primijenjen drugi stupanj pročišćavanja i šaržni postupak (SBR tehnologija) kojeg je gradio EKO PROJEKT d.o.o., iz Rijeke dovršen je i predan na upravljanje i održavanje IVS-u srpnju 2022.godine.

Krajem 2021.g. objavljen je natječaj Nacionalnog programa za oporavak i otpornost, za Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Na ovaj natječaj IVS je prijavio dijelove sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Cerovlje, za koji su odobrena sredstva, svečanim potpisom ugovora 22.12.22. u Zagrebu.

Sustav Cerovlje, Pazinski Novaki, Previž i Lovrečići

Na području općine Cerovlje u sklopu programa IVS-a planirano je izgraditi sanitarnu kanalizaciju – kolektorsku mrežu naselja Cerovlje, Pazinski Novaki, Previž i Lovrečići i sve to spojiti na zajednički UPOV naselja Cerovlje. U sklopu projekta gotovo je u potpunosti dovršena izgradnja kolektorske mreže naselja Cerovlje, u gradnji je kolektorska mreža naselja Pazinski Novaki s pripadajućim crpnim stanicama, a za naselja Previž i Lovrečići postoji projekt za izgradnju kolektorske mreže.

U pripremi je projektna dokumentacija za izgradnju pripadajućeg UPOV-a, koji će biti izgrađen vlastitim sredstvima IVS-a te će na taj način cijeli sustav postati funkcionalan. Početak izgradnje UPOV-a predviđen je u 2023.g. Na UPOV-u će biti primijenjen treći stupanj pročišćavanja uz dodatnu tercijarnu obradu, odnosno filtraciju efluenta, što je odgovarajući stupanj pročišćavanja. Ovim sustavom planira se osigurati zbrinjavanje otpadnih voda za oko 430 stanovnika na području, uz mogućnost prihvata sanitarnih otpadnih voda iz novo proširene industrijske zone, te je predviđeni kapacitet UPOV-a prema projektnom zadatku 700 ES, što projektant mora analizirati i potvrditi. Na mreži Cerovlje predviđeno je 110 kućnih priključaka, na mreži Pazinski Novaki 81 kućni priključak, a na mreži naselja Lovrečica – Previž 25 kućnih priključaka. Predviđa se priključenje na sustav za sve stanovnike na području, odnosno oko 430 stanovnika.
Izgradnjom sustava odvodnje aglomeracije Cerovlje izgraditi će se 11,6 km nove kolektorske mreže do predviđene lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Za ovaj sustav ukupne zajedničke vrijednosti oko 22,2 milijuna kuna (27,7 milijuna kuna sa PDV-om) odobreno je sufinanciranje projekta u iznosu od 17,8 milijuna kuna, odnosno 80 % ukupne vrijednosti projekta bez PDV-a.

Skip to content