IVS – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave 21.09.2017.

Objava: 21. rujna 2017.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave radova za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Podmeja-Cerje-Grimalda
Sukladno čl. 198. Zakon o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016), naručitelj IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., je, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet (5) dana za postupak javne nabave radovaza izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Podmeja-Cerje-Grimalda – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (50+50 ES), na službenim stranicama IVS-a d.o.o., objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj nije zaprimio nijednu primjedbu ili prijedlog.

Napominje se da je u tijeku prethodnog savjetovanja Naručitelj dopunio stavku Troškovnika, i to točka 5. Tehnologija, podstavak F.3. Isporuka osnovnih rezervnihdijelova.

Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Podmeja-Cerje-Grimalda – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (50+50ES), objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Kliknite ovdje za preuzimanje ovog dokumenta u digitalnom obliku (.pdf)

Skip to content