IVS – JAVNA NABAVA – IZVJEŠĆE RITOŠIN BRIG

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave - sanitarna kanalizacija sustava Ritošin brig

Objava: 1. studenoga 2017.

Sukladno čl. 198. Zakon o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016), naručitelj IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., je, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet (5) dana za postupak javne nabave radova za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Ritošin brig-kolektorska mreža naselja na službenim stranicama IVS-a d.o.o., objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj je zaprimio primjedbe/prijedloge jednog gospodarskog subjekta, i to: Heplast-Pipe d.o.o.

Primjedbe se odnose na stavke Troškovnika D. „Dobava i doprema kanalizacijskog materijala i ostale opreme, točka 1., 3. i 8., E. „Ugradba i montiranje kanalizacijskog materijala i ostale opreme“, F. „Dobava i doprema vodovodnog materijala i ostale opreme i kućni priključci“, J. „Dobava, doprema i montaža crpnih stanica.

Vezani dokument:
Kompletno izvješće

Skip to content