IVS – JAVNA NABAVA MANDALENČIĆI

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - javna nabava Mandalenčići - 30.11.2017.

Objava: 30. studenoga 2017.

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave
Sukladno čl. 198. Zakon o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016), naručitelj IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., je, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet (5) dana za postupak javne nabave radova za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Mandalenčići – kolektorska mreža naselja, na službenim stranicama IVS-a d.o.o., objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj nije zaprimio nijednu primjedbu ili prijedlog.

Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Mandalenčići – kolektorska mreža naselja, objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Skip to content