IVS – KAŠĆERGA – POČETAK PRIKLJUČIVANJA

Kašćerga - početak priključivanja korisnika na sustav javne odvodnje

Objava: 23. veljače 2017.

Obavještavaju se svi budući korisnici sustava javne odvodnje naselja Kašćerga (Kašćerga i Bravari), da će u roku od 20 (dvadeset) dana započeti postupak priključenja korisnika na navedeni sustav.

Napominjemo da su do tada korisnici dužni, o vlastitom trošku, izraditi internu odvodnju (od šahta kućnog priključka do izljevnog mjesta iz objekta/septičke jame).

Pozivamo korisnike da, u njihovom interesu, postupe po odluci i obavijesti javnog isporučitelja IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., a sve kako bi izgrađeni sustav javne odvodnje započeo s radom.

Skip to content