IVS – MJERE POMOĆI GOSPODARSTVU

Direktor Daniel Maurović, dipl. ing., donio je Odluku o mjerama pomoći gospodarstvu zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19

Objava: 8. travnja 2020.

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., a zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, direktor Daniel Maurović, dipl. ing., donio je sljedeću

Odluku o mjerama pomoći gospodarstvu.
I. Dobavljačima, izvršiteljima usluga i izvođačima radova će se plaćanje računa i situacija izvršiti odmah po ovjeri računa/situacije, osim kad to ugovorom izričito nije dozvoljeno.

Maksimalno će se angažirati resursi Društva za ubrzavanje pokretanja i provođenje svih postupaka javne nabave predviđenih Planom nabave za 2020.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi sve do opoziva.

direktor
Daniel Maurović, dipl. ing.

VEZANI DOKUMENT

Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu

Skip to content