IVS – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DIREKTOR

Raspisuje se Javni natječaj za radno mjesto direktor / direktorica za mandat od četiri godine

Objava: 17. veljače 2020.

Natječaj za radno mjesto direktor
Na temelju Odluke Nadzornog odbora Društva raspisuje se Javni natječaj za radno mjesto: direktor / direktorica za mandat od četiri godine

Na temelju Odluke Nadzornog odbora Društva broj: I-10/2-20 od 13.02.2020., a u skladu s Pravilnikom o radu broj: I-8/1-08, I-8/4-09, I-8/3-11 i čl. 39. Društvenog ugovora, pročišćeni tekst broj: OU-159/17-1 raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:
DIREKTOR / DIREKTORICA
ZA MANDAT OD ČETIRI GODINE

 1. Naziv radnog mjesta: DIREKTOR / DIREKTORICA
 2. Mjesto rada: Buzet
 3. Broj traženih radnika: 1
 4. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 5. Vrsta ugovora o radu: na određeno vrijeme, mandat od četiri godine
 6. Posebni uvjeti radnog mjesta:

6.1. Zahtijevana kvalifikacija i iskustvo: VII. stupanj stručne spreme – VSS i najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

6.2. Poželjno je:

 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • izvrsne organizacijske sposobnosti
 • vozačka dozvola B kategorije

6.3. Uvjeti propisani čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 148/08, 137/09, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19).

 1. Direktor/direktorica vodi poslove Društva na svoju odgovornost te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
 2. Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu na ovaj natječaj priložiti:
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku vozačke dozvole
 • presliku diplome/potvrde o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • dokaz o obavljanju rukovodećih funkcija
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane nadležnog suda kojim se utvrđuje da ne postoje zapreke iz čl. 239. st. 2. ZTD-a

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

 1. Prijave na natječaj dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom na adresu sjedišta poslodavca: IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, s napomenom „Prijava na natječaj za radno mjesto Direktor / Direktorica“, zaključno do 3. ožujka 2020.
 2. Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave.
 3. Odluku o izboru Direktora / Direktorice (člana Uprave) donijet će Skupština Društva.
 4. O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
 5. Prijavom na Natječaj, kandidati daju društvu IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. suglasnost da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira isključivo u svrhu provođenja ovog postupka (javnog natječaja).

IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.

Objavljeno na oglasnoj ploči u sjedištu Društva i web stranici www.ivsustav.hr dana 17.02.2020.

VEZANI DOKUMENT

Natječaj za radno mjesto direktor

Skip to content