IVS – OBAVIJEST ISPITANICIMA

Obavijest ispitanicima o osobnim podacima koje obrađujemo

Objava: 28. svibnja 2018.

OBAVIJEST ISPITANICIMA
Poštovani,

Ovime Vas obavještavamo o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo u okviru naše poslovne djelatnosti:

Ime i prezime
OIB
Adresa prebivališta
Broj tel/mob
Katastarska oznaka zemljišne čestice koja je priključena te geolokcijski podaci nekretnine
Za pravnu osobu/ustanovu – ime i prezime zastupnika
Račun-ako je vidljiv nakon uplate
Podaci o potrošnji
Evidencija ispostavljenih računa
IVS obrađuje Vaše podatke radi toga što su isti nužni za obavljanje osnovne djelatnosti Društva odnosno za pružanje usluge, te bez istih pružanje usluge ne bi bilo tehnički izvedivo. IVS pruža usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odnosno usluge „Javne odvodnje“ u smislu Zakona o vodama (članak 3. točka 28.). Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju se kao javna služba temeljem odredbe članka 196. stavak 1. Zakona o vodama te predstavljaju djelatnosti od interesa za jedinice lokalne samouprave (stavak 2.). Jedinice lokalne samouprave dužne su na svome području osigurati obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje (stavak 3.).

Broj računa (IBAN) s kojega se plaćaju računi prikuplja se radi vrlo učestalih uplata s pogrešnim navođenjem svrhe i poziva na broj, uslijed čega bi bila nemoguća identifikacija svrhe uplate kada ne bi bili dostupni podaci o vlasniku računa. IVS zaprima više tisuća pojedinačnih uplata svaki mjesec te kod pogrešnih podataka na uplatnicama podatak o vlasniku računa znatno olakšava identifikaciju osnove koja je plaćena.

Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)
obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)
obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade (članak 6. alineja (e) Uredbe)
obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (članak 6. alineja (f) Uredbe)
Pristup konkretnim podacima koje vodimo o Vama možete dobiti putem zahtjeva za pristup podacima koji je objavljen na Internet stranicama IVS-a www.ivs.hr/zastita-podataka.

VEZANI DOKUMENT

GDPR Obavijest ispitanicima

Skip to content