IVS – POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE

Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Objava: 3. travnja 2017.

IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, kao naručitelj priprema postupak javne nabave male vrijednosti: Izgradnja fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju.

Sukladno čl. 198 st. 3 Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. broj 120/2016, u daljnjem tekstu: Zakon), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet (5) dana.

Sukladno prethodno navedenoj odredbi Zakona, na službenoj stranici naručitelja (www.ivsustav.hr) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, tehnički opis i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 10. travnja 2017. do 10 sati, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javna.nabava(at)ivsustav.hr.

Objavljena dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave (.pdf),
Nacrt dokumentacije o nabavi i tehnički opis (.pdf),
Troškovnik za predmetni postupak javne nabave (.xls),
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) (.pdf),
Grafički prikaz smještaja fotonaponskih modula (.pdf)

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Skip to content