IVS – SRPANJ 2013.

Istarski vodozaštitni sustav - IVS - Srpanj 2013.

Objava: 18. srpnja 2013.

Priključenje potrošača na sustav kanalizacije naselja Roč počeo je tijekom lipnja i srpnja 2013. godine. Istovremeno je započeo probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, koji bi trebao trajati do kraja studenoga. U tom periodu izvođač radova mora dokazati projektirane parametre sustava.

Na UPOV-u Roč proces se odvija do trećeg stupnja pročišćavanja, što obuhvaća mehaničko čišćenje (fino sito) za uklanjanje krupnijeg otpada, biološki proces s aktivnim muljem za uklanjanje organske tvari i dušikovih spojeva, te uklanjanje fosfora kemijskim taloženjem. Na kraju procesa pročišćena voda se još dodatno filtrira kroz membrane što osigurava najbolju moguću kvalitetu izlazne vode. Naselje Roč s okolnim naseljima smješteno je u II. i III zoni zaštite izvora vode za piće Sveti Ivan, te je zbog toga potrebno na minimum smanjiti onečišćenje koje dolazi u podzemlje i direktno utječe na kvalitetu vode izvora.

Osim sustava Roč u potpunosti je dovršen i sustav Prhati: kolektorska mreža i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Za početak priključenja potrošača čeka se donošenje Odluke općine Barban.

U tijeku je izgradnja tri naredna sustava iz programa IVS-a:
naselje Rudani, općina Žminj – kolektor i UPOV,
naselje Topit, općina Raša – kolektor i UPOV,
naselje Vrh, grad Buzet – kolektor

Skip to content