IVS – SUSTAV BRAJKOVIĆI-TRVIŽ I SUSTAVA VICANI

Sklopljeni ugovori o građenju sustava Brajkovići-Trviž i sustav Vicani

Objava: 26. kolovoza 2021.

OBAVIJEST ISPITANICIMA
Dana 18. kolovoza 2021., nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je Ugovor o građenju sustava Brajkovići-Trviž – alternativni ispust pročišćene vode. Izvođač radova je Vladimir Gortan d.d. iz Pazina, a rok izvođenja radova je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Dana 16. kolovoza 2021. sklopljen je Ugovor o građenju sanitarne kanalizacije sustava Vicani – privremeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i crpna stanica. Izvođač radova je zajednica ponuditelja RAKOS, Obrt u građevinarstvu iz Labina i Kreativne tehnologije d.o.o. iz Buzeta, a ukupni rok izvođenja radova (s probnim radom) je 27 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Skip to content