IVS – SUSTAV NASELJA DRAGUĆ

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA DRAGUĆ

SUSTAV NASELJA DRAGUĆ

Kolektorska mreža za naselje Draguć duga je 1.736 m, a zbog konfiguracije naselja nije bilo potrebno predvidjeti nijednu crpnu stanicu, sve otpadne vode prikupljaju se i dovode do uređaja gravitacijom. Izgradnja ovog kolektora bila je u jednom dijelu posebno zahtjevna zbog prolaska kroz staru gradsku jezgru i potrebe popločenja ulica prema zahtjevima konzervatora. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) lociran je prije ulaza u staru jezgru naselja.

Sustav je građen tijekom 2015.-16.g., a uporabna dozvola za mrežu i UPOV dobivena je u svibnju 2017.g.

Projektant sustava Vrh bio je Inženjerski projektni zavod d.d. Zagreb, izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu bila je Nera d.o.o. Buzet, a za UPOV, Vladimir Gortan d.d. Pazin sa isporučiteljem tehnologije Tehnomehanika d.o.o. Rijeka.

UPOV je BIO TIP, s projektiranim opterećenjem za 100 ekvivalentnih stanovnika (ES). To je klasični biološki uređaj II stupnja pročišćavanja s aeracijom. Efluent se ispušta u III zoni sanitarne zaštite akumulacije Butoniga.

Na sustav je priključeno tridesetak potrošača, ali kako u Draguću stalno živi mali broj ljudi, računa se da opterećenja odgovara broju od 30 ES.
U cilju smanjenja troškova upravljanja i održavanja sustava krajem 2018.g. na UPOV-u je puštena u rad solarna elektrana snage 8,5 kW. Troškovi električne energije na godišnjoj razini smanjili su se za oko 35%.

Skip to content