IVS – SUSTAV NASELJA GRDOSELO

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA GRDOSELO

SUSTAV NASELJA GRDOSELO

Na kolektorsku mreža sustava Grdoselo spojena su naselja Grdoselo, Katun Grdoselski i Ćušići. Kolektor je dužine 1.593 m i ima jednu pripadajuću crpnu stanicu.

Ugovor za izgradnju kolektorske mreže naselja potpisan je u prosincu 2014.g. sa izvođačem Usluga d.o.o. iz Pazina, gradnja je dovršena te je u siječnju 2016.g. uspješno obavljen tehnički pregled građevine. Za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Grdoselo, na javnoj nabavi u rujnu 2015.g. posao je dobio ponuđač iz Buzeta, Ekspert-gradnja d.o.o., sa isporučiteljem tehnologije LOVECO d.o.o. Rijeka. Tehnički pregled za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda obavljen je u studenom 2017.g., pa su u tijeku pripreme za pozivanje potrošača na priključenje.

Za UPOV je odabrana tehnologija SBR, što je biološki proces pročišćavanja otpadne vode koji se odvija šaržnim postupkom. I ovdje je, zbog blizine akumulacije Butoniga te zbog ispusta u Grdoselski potok koji predstavlja zaštićeno područje prema programu NATURA 2000, primijenjen III stupanj biološkog pročišćavanja. Projektirano opterećenje UPOV-a je 100 ekvivalentnih stanovnika.

Krajem 2018.g. počelo je priključivanje potrošača, a tijekom 2019.g. provodi se probni rad sustava. Uočeni su problemi sa dotokom vanjskih voda na sustav, što je otklonjeno, ali isto tako problemi dotoka otpadne vode sa izrazito visokim opterećenjem, koja može doći od nesavjesnih potrošača. Stoga je poslano upozorenje svim priključenim potrošačima, jer se radi o ispuštanju nedozvoljenih tvari u kanalizaciju: ili iz starih septičkih jama ili otpada životinjskog podrijetla.

Do sada je spojeno 15-tak domaćinstava odnosno oko 45 ES.

U cilju smanjenja troškova upravljanja i održavanja sustava krajem 2018.g. na UPOV-u je puštena u rad solarna elektrana snage 8,5 kW. Troškovi električne energije na godišnjoj razini trebali ni se smanjiti za oko 30%.

  • Kolektorska mreža sustava Grdoselo
  • Kolektorska mreža sustava Grdoselo
  • Kolektorska mreža sustava Grdoselo
  • Kolektorska mreža sustava Grdoselo
  • Kolektorska mreža sustava Grdoselo
  • Kolektorska mreža sustava Grdoselo
  • Kolektorska mreža sustava Grdoselo
  • Kolektorska mreža sustava Grdoselo
Skip to content