IVS – SUSTAV NASELJA LINDAR

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA LINDAR

SUSTAV NASELJA LINDAR

Kolektorska mreža sustava Lindar na području grad Pazina, sliv izvora Rakonek, obuhvaća cjevovod dužine 4143 metra sa jednom crpnom stanicom, te spojni cjevovod dužine 2834 metra koji spaja ovaj kolektor na postojeći sustav odvodnje grada Pazina i završava na centralnom UPOV-u. Projektant sustava kolektorske mreže je URBIS, Pula, a spojnog cjevovoda Prongard Biro d.o.o. Zagreb. Izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu bilo je poduzeće Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o., Kozina, Slovenija, a za spojni cjevovod VODOPRIVREDA d.o.o., Buzet.

Izgradnja same kolektorske mreže ovog sustava prihvaćena je za sufinanciranje od Fonda za ruralni razvoj, u iznosu 100% prihvatljivih troškova.

Sustav je dovršen i stavljen u funkciju priključenjem na sustav odvodnje grada Pazina, priključeni su potrošači tijekom 2020.godine, do sada ima 56 priključaka.

  • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA LINDAR
  • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA LINDAR
  • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA LINDAR
  • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA LINDAR
  • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA LINDAR
  • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA LINDAR
  • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA LINDAR
  • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA LINDAR
  • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA LINDAR
Skip to content