IVS – SUSTAV NASELJA LOBORIKA

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA LOBORIKA

SUSTAV NASELJA LOBORIKA

Kolektorska mreža sustava Loborika, na području općine Marčana, u slivu bunara Valdragon i Jadreški s dužinom cjevovoda od gotovo 5 kilometara i pripadajuće 3 crpne stanice jedna je od većih mreža u programu IVS-a. Projektant sustava koji obuhvaća i kolektorsku mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je INSTITUT IGH d.d. ZAGREB, PC Rijeka, a izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu je poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o., Buzet. Izgradnja kolektorske mreže još traje, a rok je produžen zbog odluke Općine Marčana o zabrani izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni. Izgradnja kolektorske mreže ovog sustava prihvaćena je za sufinanciranje od Fonda za ruralni razvoj, u iznosu koji je bio prijavljen na natječaju fonda, a razlika će biti financirana iz redovnih sredstava IVS-a.

Izgradnja mreže je dovršena 2022. godine, a izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta za 1900 ekvivalentnih stanovnika (ES), koja je započela 2021.godine, i sada je pri kraju. Radove izvodi Ekspertgradnja d.o.o. iz Buzeta.

Skip to content