IVS – SUSTAV NASELJA MANDALENČIĆI

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA MANDALENČIĆI

SUSTAV NASELJA MANDALENČIĆI

Kolektorska mreža sustava Mandalenčići za naselje koje je locirano na području općine Gračišće, u III zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Rakonek, dužine je 1923 metara, sve gravitacijski usmjereno prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Projektant sustava koji obuhvaća i kolektorsku mrežu i (UPOV) je Rijekaprojekt – vodogradnja d.o.o. RIJEKA.

Izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu koja je dovršena bilo je poduzeće NERA d.o.o. Buzet, dok je izvođač za UPOV koji je također izgrađen poduzeće Vodoprivreda d.o.o., Buzet u zajednici s poduzećem CID iz Kopra.

Izgradnja kolektorske mreže ovog sustava prihvaćena je za sufinanciranje od Fonda za ruralni razvoj, u iznosu 100% prihvatljivih troškova, dok je dio izgradnje UPOV-a prihvaćen za sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda.

Za izgrađenu kolektorsku mrežu već je proveden tehnički pregled, a nakon tehničkog pregleda UPOV-a započet će priključenje potrošača na sustavu. UPOV je tipa MBR (membranski bioeaktor) kapaciteta za opterećenje od 200 ekvivalentnih stanovnika (ES). TO je biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšan dodatkom ultrafiltracije, čime se postiže traženi efekt pročišćavanja (> 98%) i bolja kvaliteta efluenta.

UPOV je izgrađen i stavljen u funkciju krajem 2021. g , napravljeno je 9 priključaka potrošača, sa oko 30 ES. U funkciji je i fotonaponska elektrana.

  • Kolektorska mreža sustava Mandalenčići
  • Kolektorska mreža sustava Mandalenčići
  • Kolektorska mreža sustava Mandalenčići
  • Kolektorska mreža sustava Mandalenčići
  • Kolektorska mreža sustava Mandalenčići
Skip to content