IVS – SUSTAV NASELJA MARČENEGLA

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA MARČENEGLA

SUSTAV NASELJA MARČENEGLA

Na kolektorsku mreža sustava Marčenegla u dužini od 1855 m spojena su naselja Marčenegla i Marčeneško Polje. Kolektor je upotpunjen s dvije crpne stanice, kapaciteta oko 3 l/s, za dijelove naselja koji se ne mogu spojiti gravitacijski na sustav. Mreža i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) izgrađeni su tijekom 2013.-14.g., sustav je u funkciji od lipnja 2016.g. kada je započet probni rad, a od travnja 2017.g. je u redovnom radu. Projektant sustava Marčenegla bio je Rijekaprojekt – vodogradnja d.o.o. iz Rijeke, izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu Nera d.o.o. Buzet, a za UPOV Međimurje graditeljstvo d.o.o. Čakovec, sa isporučiteljem tehnologije Almes-eko d.o.o. Rijeka.

Za UPOV je odabrana tehnologija AA MBR, što znači anaerobno – aerobni biološki proces s membranama za završnu filtraciju pročišćene vode. Zbog blizine akumulacije Butoniga primijenjen je III stupanj biološkog pročišćavanja. Projektirano opterećenje UPOV-a je 100 ekvivalentnih stanovnika, što je ujedno i najmanje opterećenje za uređaje u sklopu IVS-a, a za sada radi s opterećenjem od oko 90 ES, jer je na sustav priključeno tridesetak domaćinstava.

U cilju smanjenja troškova upravljanja i održavanja sustava krajem 2017.g. na UPOV-u je puštena u rad solarna elektrana čime je postignuto smanjenje troškova električne energije na godišnjoj razini od oko 25%.

  • SUSTAV NASELJA MARČENEGLA
  • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA MARČENEGLA
Skip to content