IVS – SUSTAV NASELJA PRHATI

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI

SUSTAV NASELJA PRHATI

Kolektorska mreža sustava Prhati obuhvaća naselja:Gubavica, Prhati, Bateli, Regulići, Prnjani, Špadi, Sankovići i Mavrići. Dužina cjevovoda putem kojih se prikupljaju sanitarne otpadne vode ovih naselja je ukupno oko 5.050 metara, sa jednom crpnom stanicom. Projektant sustava koji obuhvaća i kolektorsku mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je Rijekaprojekt – vodogradnja d.o.o. iz Rijeke, a izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu bilo je poduzeće CESTE d.o.o., Pula , dok je izvođač za UPOV bilo poduzeće Vodoprivreda d.o.o. iz Buzeta.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je tipa MBR (membranski bioeaktor) kapaciteta za 200 ekvivalentnih stanovnika (ES). Membranski bioreaktor je biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšan dodatkom ultrafiltracije, čime se postiže maksimalni efekt pročišćavanja (>98%) i optimalna kvaliteta pročišćene otpadne vode za ispuštanje u osjetljivo područje, u II zoni sanitarne zaštite izvorišta Rakonek, koji se koristi za vodoopskrbu.

Sustav je bio u probnom radu tijekom 2015. godine kada su dokazani garantni parametri za njegov siguran rad, a od travnja 2016.godine UPOV je u redovnom radu. Priključen je 51 potrošač, što predstavlja opterećenje UPOV-a sa oko 153 ES.

U cilju smanjenja troškova upravljanja i održavanja sustava Prhati tijekom rujna 2017.g. na UPOV-u je puštena u rad solarna elektrana snage 21,8 kW. Troškovi električne energije u posljednjoj godini smanjeni su za oko 25%.

 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA PRHATI
Skip to content