IVS – SUSTAV NASELJA RITOŠIN BRIG

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA RITOŠIN BRIG

SUSTAV NASELJA RITOŠIN BRIG

Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig obuhvaća samo to naselje, koje je locirano na području općine Vižinada, u III zoni sanitarne zaštite najvećeg istarskog izvorišta vode za piće – Gradole. Dužina cjevovoda putem kojih se prikupljaju sanitarne otpadne vode ovog naselja iznosi 3280 metara, sa jednom crpnom stanicom. Projektant sustava koji obuhvaća i kolektorsku mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je INSTITUT IGH d.d. Zagreb, PC Rijeka.

Izgradnja kolektorske mreže ovog sustava prihvaćena je za sufinanciranje od Fonda za ruralni razvoj, u iznosu 100% prihvatljivih troškova.

Izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu koja je dovršena bilo je poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet, dok je izvođač za UPOV koji je u izgradnji poduzeće EKO PROJEKT d.o.o., Rijeka.

UPOV je tipa SBR (šaržni bioeaktor) kapaciteta za opterećenje od 150 ekvivalentnih stanovnika (ES). SBR tehnologija podrazumijeva diskontinuirani dotok i obradu otpadnih voda u bioreaktoru. Budući da projektni zadatak zahtijeva efekte pročišćavanja ≥95% predviđena je redukcija dušika i fosfora u efluentu. Proces pročišćavanja provodi se u ciklusima trajanja po 8 sati, predviđeni dnevni broj ciklusa je tri.

Izgradnju UPOV-a u postupku javne nabave dobio j izvođač Eko projekt d.o.o. iz Rijeke, izgradnja je trajala tijekom 2020.godine, a početak priključenja potrošača bio je sredinom 2021. Sustav je u radu s oko 30 priključaka, što daje opterećenje od oko 90 ES.

  • Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig
  • Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig
  • Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig
  • Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig
  • Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig
  • Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig
  • Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig
  • Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig
  • Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig

Skip to content