SUSTAV NASELJA ROČ I ROČKO POLJE

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ I ROČKO POLJE

SUSTAV NASELJA ROČ I ROČKO POLJE

Kolektorska mreža sustava Roč obuhvaća naselja: Roč, stanica Roč, Grgurinčići, Kolinasi, Bršćak, Rim. Dužina cjevovoda putem kojih se prikupljaju sanitarne otpadne vode ovih naselja je ukupno 7.165 metara, sa jednom crpnom stanicom u Roču. Projektant sustava koji obuhvaća i kolektorsku mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je Rijekaprojekt – vodogradnja d.o.o. iz Rijeke. Izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu bilo je poduzeće GP KRK d.o.o., dok je izvođač za UPOV bilo poduzeće Međimurje graditeljstvo d.o.o. Čakovec, sa isporučiteljem tehnologije LOVECO d.o.o. iz Rijeke.

UPOV je tipa MBR (membranski bioeaktor) kapaciteta za opterećenje od 500 + 500 ekvivalentnih stanovnika (ES) u konačnoj fazi rada. Membranski bioreaktor je biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšan dodatkom ultrafiltracije, čime se postiže maksimalni efekt pročišćavanja (>98%) i optimalna kvaliteta pročišćene otpadne vode za ispuštanje u osjetljivo područje. Naselje Roč locirano je u II zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Sveti Ivan, a sam UPOV smješten je u III zoni u naselju Rim.

Uređaj je u prvoj fazi bio građevinski izveden za konačni kapacitet, a opremljen je hidromehaničkom opremom samo za prvu fazu od 500 ES. Sustav je bio u probnom radu tijekom 2013.-14. godine kada su dokazani garantni parametri za njegov siguran rad, a od početka 2015.godine UPOV je u redovnom radu.

U cilju smanjenja troškova upravljanja i održavanja sustava Roč tijekom rujna 2017.g. na UPOV-u je puštena u rad solarna elektrana snage 37 kW. Troškovi električne energije na godišnjoj razini smanjeni su za oko 33%.

Kolektorska mreža sustava Ročko Polje obuhvaća naselja: Ročko Polje, Žulići, Pavletići i Draga. Dužina cjevovoda za ova naselja je ukupno 4.480 metara, sa jednom crpnom stanicom. Projektant sustava za kolektorsku mrežu bio je Urbis iz Pule. Izvođač građevinskih radova za izgradnju kolektorske mreže Ročko Polje bilo je poduzeće Vodoprivreda iz Buzeta, a izgradnja sustava sufinancirana je iz fonda za ruralni razvoj. Sustav je prošao tehnički pregled i u studenom 2019. započelo je priključivanje potrošača.

Druga faza UPOV-a Roč za dodatnih 500 ES opremljena je tijekom 2019.g. te istovremeno sa spajanjem potrošača na novi sustav kanalizacije naselja Ročko Polje počinje i probni rad nove linije UPOV-a koji sada ima puni kapacitet za 1000 ES.

Na objedinjeni sustav do sada je priključeno 153 potrošača: domaćinstava, javnih objekata, industrije i obrta, što predstavlja opterećenje od oko 460 ES.
U cilju smanjenja troškova upravljanja i održavanja sustava Roč od 2017.g. na UPOV-u je puštena u rad solarna elektrana snage 39,15 kW. Troškovi električne energije na godišnjoj razini smanjeni su za oko 30%.

 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ROČ
Skip to content