IVS – SUSTAV NASELJA RUDANI

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA RUDANI

SUSTAV NASELJA RUDANI

Kolektorska mreža sustava Rudani obuhvaća naselja: Rudani, Pohmani i Stancija Brnelići. Dužina cjevovoda putem kojih se prikupljaju sanitarne otpadne vode ovih naselja je ukupno oko 3 kilometra, sa dvije crpne stanice. Projektant sustava koji obuhvaća i kolektorsku mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je Rijekaprojekt – vodogradnja d.o.o. iz Rijeke, a izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu bilo je poduzeće Vladimir Gortan d.o.o. Pazin, dok je izvođač za UPOV bilo poduzeće Međimurje graditeljstvo d.o.o. Čakovec, a isporučitelj tehnologije i hidromehaničke opreme Almes-eko d.o.o. Rijeka.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je tipa MBR (membranski bioeaktor) kapaciteta za 200 ekvivalentnih stanovnika (ES). To je biološki uređaj s aeracijom, poboljšan dodatkom ultrafiltracije, čime se postiže maksimalni efekt pročišćavanja (> 98%) i optimalna kvaliteta pročišćene otpadne vode za ispuštanje u osjetljivo područje, u II zoni sanitarne zaštite izvorišta Rakonek, koji se koristi za vodoopskrbu. Priključenje potrošača započelo je tek krajem 2017.g. jer se dugo čekala odluka o odvodnji općine Žminj. U 2018. g. pokrenut je probni rad, te je sada sustav u radu. Do sada je priključeno 20-tak potrošača, što predstavlja opterećenje od oko 60 ES.

U cilju smanjenja troškova upravljanja i održavanja sustava krajem 2018.g. na UPOV-u je puštena u rad solarna elektrana snage 17 kW. Troškovi električne energije na godišnjoj razini smanjeni su za oko 30%.

Kolektorska mreža sustava Rudani
Kolektorska mreža sustava Rudani
Skip to content