IVS – SUSTAV NASELJA ŠĆULCI PALADINI

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ŠĆULCI PALADINI

SUSTAV NASELJA ŠĆULCI PALADINI

Na kolektorsku mreža sustava Grdoselo spojena su naselja Grdoselo, Katun Grdoselski i Ćušići. Kolektor je dužine 1.593 m i ima jednu pripadajuću crpnu stanicu.

Kolektorska mreža za naselja Šćulci i Paladini duga je oko 2,5 km, a zbog konfiguracije naselja na padini brda nije bilo potrebno predvidjeti nijednu crpnu stanicu, sve otpadne vode prikupljaju se gravitacijom. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) lociran je ispod naselja Šćulci. Sustav je građen tijekom 2015.-16.g., a uporabna dozvola dobivena je u rujnu 2016.g. za mrežu, a u ožujku 2017.g. za UPOV.

Projektant sustava bio je Rijekaprojekt – vodogradnja d.o.o. iz Rijeke, izvođači građevinskih radova za kolektorsku mrežu EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet, a za UPOV Nera d.o.o. Buzet, sa isporučiteljem tehnologije R-Group d.o.o. Hrušica, Slovenija.

UPOV je BIO TIP, što predstavlja klasični biološki uređaj II stupnja pročišćavanja s aeracijom, opremljen dodatnom filtracijom izlazne vode za postizanje zahtijevane kvalitete efluenta koji se ispušta u III zoni sanitarne zaštite akumulacije Butoniga. Projektirano opterećenje UPOV-a je 100 ekvivalentnih stanovnika (ES).
Na sustav je priključeno dvadesetak potrošača, odnosno oko 60 ES.

U cilju smanjenja troškova upravljanja i održavanja sustava krajem 2018.g. na UPOV-u je puštena u rad solarna elektrana snage 8,5 kW. Troškovi električne energije na godišnjoj razini smanjeni su za oko 30%.

Skip to content