IVS – SUSTAV NASELJA ŠTRMAC

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA ŠTRMAC

SUSTAV NASELJA ŠTRMAC

Kolektorska mreža sustava Štrmac na području grad Labina, sliv izvora Fonte Gaja, obuhvaća cjevovod dužine 1795 metara sa jednom crpnom stanicom, a predviđen je spoj na postojeći sustav odvodnje grada Labina koji vodi prema centralnom UPOV-u. Projektant sustava je INSTITUT IGH d.d. Zagreb, PC Rijeka, a izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu bilo je poduzeće VODOPRIVREDA d.o.o. Buzet. Tehnički pregled obavljen je u srpnju 2019.godine i sustav je stavljen u funkciju spajanjem na odvodnju grada Labina, krajem 2021. godine.

Izgradnja ovog sustava prihvaćena je za sufinanciranje od Fonda za ruralni razvoj, u iznosu 100% prihvatljivih troškova.

  • Kolektorska mreža sustava Štrmac na području grad Labina
  • Kolektorska mreža sustava Štrmac na području grad Labina
  • Kolektorska mreža sustava Štrmac na području grad Labina
Skip to content