IVS – SUSTAV NASELJA TOPIT

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT

SUSTAV NASELJA TOPIT

Kolektorska mreža sustava Topit obuhvaća naselja: Topit, Zartinj i Letajac. Dužina cjevovoda putem kojih se prikupljaju sanitarne otpadne vode ovih naselja je ukupno oko 5 kilometara, sa dvije crpne stanice. Projektant sustava koji obuhvaća i kolektorsku mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je Rijekaprojekt – vodogradnja d.o.o. iz Rijeke. Izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu bilo je poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet, dok je izvođač za UPOV bilo poduzeće Međimurje graditeljstvo d.o.o. Čakovec, sa isporučiteljem tehnologije LOVECO d.o.o. iz Rijeke.

Uređaj je građevinski izveden za konačni kapacitet od 200 + 200 ekvivalentnih stanovnika (ES), a opremljen je hidromehaničkom opremom samo za prvu fazu od 200 ES. UPOV je prerađen na SBR tehnologiju. Proces pročišćavanja otpadne vode odvija se šaržno, u određenim vremenskim ciklusima. Naselje Topit locirano je u II zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Fonte Gaja – Kokoti.

Na ovom sustavu i dalje nije priključen veći broj potrošača, odnosno odazvalo se nešto više od 50% domaćinstava kojima je omogućeno priključenje. Za sada je priključeno oko 54 domaćinstva što predstavlja opterećenje od oko 160 ES, a uređaj je u radu od svibnja 2017.g.

U cilju smanjenja troškova upravljanja i održavanja sustava krajem 2018.g. na UPOV-u je puštena u rad solarna elektrana snage 17 kW. Troškovi električne energije na godišnjoj razini smanjeni su čak za 55%.

 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
 • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA TOPIT
Skip to content