IVS – SUSTAV NASELJA VICANI

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA VICANI

SUSTAV NASELJA VICANI

Kolektorska mreža sustava Vicani obuhvaća naselje Vicani, Bečići, Batelići i Sveti Bartul, koje je locirano na području općina Raša u slivu izvora Fonte Gaja. Dužina cjevovoda putem kojih se prikupljaju sanitarne otpadne vode ovog naselja iznosi 2790 metara, a zbog velike razvedenosti terena uključeno je 5 crpnih stanica. Projektant kolektorske mrežu sustava Vicani je IPZ – Inženjerski projektni zavod d.d. iz Zagreba.

Izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu koja je dovršena bilo je poduzeće TIGRA d.o.o. Zagreb.

Izgradnja kolektorske mreže prihvaćena je za sufinanciranje od Fonda za ruralni razvoj, u iznosu 100% prihvatljivih troškova.

Za sustav Vicani predviđeno je spajanje na glavnu kolektorsku mrežu i centralni UPOV Labin, ali dok to ne bude sagrađeno instalirat će se privremeni UPOV u naselju Vicani. Projektant za UPOV je Prongard Biro d.o.o. Zagreb. Izgradnja UPOV-a Vicani započela je u kolovozu 2021.g., a gradio ga je obrt Rakos. Radovi se dovršeni i uskoro treba započeti priključenje potoršača.

  • Kolektorska mreža sustava Vicani
  • Kolektorska mreža sustava Vicani
  • Kolektorska mreža sustava Vicani
  • Kolektorska mreža sustava Vicani
  • Kolektorska mreža sustava Vicani
  • Kolektorska mreža sustava Vicani
  • Kolektorska mreža sustava Vicani
  • Kolektorska mreža sustava Vicani
  • Kolektorska mreža sustava Vicani
Skip to content