IVS – SUSTAV NASELJA VRH

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA VRH

SUSTAV NASELJA VRH

Kolektorska mreža sustava Vrh u dužini od 1882 m, s jednom pripadajućom crpnom stanicom izgrađena je tijekom 2013. godine, a sufinancirana je sredstvima ministarstva poljoprivrede. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) izgrađen je tijekom 2014.-15., a u radu je od svibnja 2016.g. Projektant sustava Vrh bio je Rijekaprojekt – vodogradnja d.o.o. iz Rijeke, a izvođači građevinskih radova za kolektorsku mrežu Vodoprivreda d.o.o. Buzet i za UPOV EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet, sa isporučiteljem tehnologije LOVECO d.o.o. iz Rijeke.

UPOV je BIO TIP, što predstavlja klasični biološki uređaj II stupnja pročišćavanja s aeracijom, opremljen dodatnom filtracijom izlazne vode za postizanje zahtijevane kvalitete efluenta koji se ispušta u III zoni sanitarne zaštite akumulacije Butoniga. Projektirano opterećenje UPOV-a je 2×150 ekvivalentnih stanovnika (ES) u konačnoj fazi rada. Uređaj je građevinski izveden za konačni kapacitet, a opremljen je hidromehaničkom opremom samo za prvu fazu od 150 ES. Do sada je priključeno četrdesetak potrošača, što predstavlja opterećenje od oko 120 ES, a na sustav je spojena i gostiona Vrh što predstavlja dodatno opterećenje i dodatne zahtjeve za rad UPOV-a.

U cilju smanjenja troškova upravljanja i održavanja sustava Vrh tijekom rujna 2017.g. na UPOV-u je puštena u rad solarna elektrana snage 7,5 kW. Troškovi električne energije na godišnjoj razini smanjeni su za 36%.

  • Kolektorska mreža sustava Vrh
  • Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV NASELJA MARČENEGLA
Skip to content