IVS – SUSTAV PODMEJA – CERJE – GRIMALDA

Sklopljen je ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselja Podmeja – Cerje – Grimalda

Objava: 16. siječnja 2018.

Sklopljen je ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselja Podmeja – Cerje – Grimalda u slivu akumulacije Butoniga
Izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselja Podmeja – Cerje – Grimalda u slivu akumulacije Butoniga

U slivu akumulacije Butoniga nedavno je dovršena izgradnja sustava kolektorske mreže za 3 mala naselja: Podmeja – Cerje – Grimalda. U tijeku je prikupljanje dokumentacije zbog izmjena i dopuna projekta te priprema za tehnički pregled. Kolektorska mreža za ta tri mala naselja završava u naselju Podmeja gdje se nalazi lokacija zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, za 100 ekvivalent stanovnika (ES) sa primijenjenom tehnologijom biološkog pročišćavanja II stupnja. Za UPOV je provedena javna nabava, a ugovor o građenju potpisan je krajem prosinca 2017.godine s izvođačem Ecoina iz Zagreba. Uvođenje u posao je provedeno u drugom tjednu 2018.godine, te su započele pripreme za početak radova.

Skip to content