IVS – SUSTAVI NASELJA CESARI – BAŠIĆI I ŠAJKOVIĆI – TONČIĆI

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAVI NASELJA CESARI – BAŠIĆI i ŠAJKOVIĆI – TONČIĆI

SUSTAVI NASELJA CESARI – BAŠIĆI i ŠAJKOVIĆI – TONČIĆI

Ova dva sustava projektirani su odvojeno, kao zasebne kolektorske mreže, a spojeni su na isti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji je lociran u naselju Cesari. Kolektorska mreža prvog sustava obuhvaća naselja: Cesari i Bašići, a drugog sustava obuhvaća naselja Šajkovići, Tončići, Gabrijelići i Glavanovići. Ponekad se sustav naziva skraćeno „Butoniga“ jer je sve locirano u katastarskoj općini Butoniga. Dužina cjevovoda putem kojih se prikupljaju sanitarne otpadne vode ovih naselja je ukupno oko 4,3 kilometara, sa dvije crpne stanice, jednom u naselja Gabrijelići i drugom u naselju Tončići. Projektant sustava koji obuhvaća obije kolektorske mreže i UPOV je Inženjerski projektni zavod d.d. Zagreb. Izvođač građevinskih radova za cijeli sustav bilo je poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet, sa isporučiteljem tehnologije za UPOV LOVECO d.o.o. iz Rijeke.

UPOV je tipa MBR (membranski bioeaktor) kapaciteta za opterećenje od 150 ekvivalentnih stanovnika (ES) u konačnoj fazi rada. Uređaj je građevinski izveden za konačni kapacitet, a opremljen je hidromehaničkom opremom za prvu fazu od 100 ES. Membranski bioreaktor je biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšan dodatkom ultrafiltracije, čime se postiže maksimalni efekt pročišćavanja (> 98%) i optimalna kvaliteta pročišćene otpadne vode za ispuštanje u osjetljivo područje. Voda se ispušta u III zoni sanitarne zaštite akumulacije Butoniga, u vodotok koji utječe u jezero.

Sustav je građen u periodu od 2015.-17.g., tehnički pregled za UPOV obavljen je u studenom 2017.g. dok za obavljanje tehničkog pregled za mreže treba riješiti IPP za neke čestice koje nisu bile obuhvaćene lokacijskom dozvolom. Priključenje potrošača započelo je 2022. godine, sustav je pušten u rad, a do sada je spojeno svega 20-tak ES.

U cilju smanjenja troškova upravljanja i održavanja sustava krajem 2018.g. na UPOV-u je puštena u rad solarna elektrana snage 20,5 kW. S obzirom na malo opterećenje uređaja u radu minimalni je utrošak energije na UPOV-u , pa su troškovi električne energije na godišnjoj razini umanjeni za gotovo 90%.

  • SUSTAVI NASELJA CESARI – BAŠIĆI i ŠAJKOVIĆI – TONČIĆI
  • SUSTAVI NASELJA CESARI – BAŠIĆI i ŠAJKOVIĆI – TONČIĆI
Skip to content