IVS-U JE ODOBRENO SVIH DEVET KANDIDIRANIH PROJEKATA

IVS-U JE ODOBRENO SVIH DEVET KANDIDIRANIH PROJEKATA NA NATJEČAJU FONDA ZA RURALNI RAZVOJ

Objava: 21. srpnja 2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na natječaj Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za provedbu operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”.

IVS-u je prihvaćeno svih devet kandidiranih projekata ukupne vrijednosti iznosa prihvatljivog ulaganja 48,8 milijuna kuna. To je i iznosom i brojem projekata najviše na listi od ukupno 75 prihvaćenih projekata iz cijele Hrvatske na ovom natječaju. Uvjeti natječaja bili su propisani Pravilnikom o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 71/16). Natječaj je objavljen u kolovozu 2016.godine, prijave su trajale mjesec dana, a službena lista prihvaćenih projekata objavljena je 11.7.2017.

Početkom 2016. godine započele su pripreme u IVS-u za prijavu projekata na tada najavljeni natječaj. Osnovni uvjeti koji su bili važni za IVS su mogućnost prijave jednog projekta po jednoj jedinici lokalne samouprave, uz ograničenje vrijednosti prihvatljivih troškova do 1.000.000,00 eura po jednom prijavljenom projektu, za male sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (ispod 2000 ekvivalent stanovnika) . Takav natječaj bio je idealan za IVS koji priprema gradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u velikom broju JLS na području cijele Istre. Kako priprema i realizacija projekta IVS traje već 8 godina, moglo se odabrati čak 9 pogodnih projekata koji su imali kompletnu projektnu dokumentaciju potrebnu za građenje, sve potrebne dozvole, riješene imovinsko – pravne poslove i koji su mogli zadovoljiti tri gore navedena osnovna uvjeta. Osim toga, nadležno ministarstvo prihvatilo je i ranije dostavljene primjedbe IVS-a na prvu verziju pravilnika, te je usvojeno da jedan sustav može imati i više građevinskih dozvola ako čini tehnološko-tehničku cjelinu (građevinske dozvole se ishode zasebno za kanalizacijsku mrežu, ponekad u fazama i zasebno za UPOV) te se mogu prijaviti projekti kod kojih je već prijavljen početak građenja ako su započeli samo pripremni radovi.

IVS je prijavio devet sustava iz devet različitih jedinica lokalne samouprave, od kojih za sedam sustava samo kolektorsku mrežu, a za dva sustava mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. To su sustavi Podmeja – Cerje – Grimalda u općini Cerovlje i Rapavel – Anžići – Smolići u općini Višnjan, gdje će se graditi kolektorska mreža i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, te sustavi gdje će se odobrenim sredstvima graditi samo kolektorska mreža: Ritošin Brig u općini Vižinada, Štrmac u općini Sveta Nedjelja, Lindar u gradu Pazinu, Loborika u općini Marčana, Ročko Polje u gradu Buzetu, Vicani u općini Raša i Mandalenčići na području općine Gračišće. Za neke od ovih sustava predviđeno je spajanje na već postojeće sustave odvodnje (Štrmac i Vicani na sustav Labin, Lindar na sustav Pazin, Ročko polje na UPOV Roč), dok za naselja Ritošin brig, Loborika i Mandalenčići ostaje o obvezi IVS-a vlastitim sredstvima izgraditi pripadajuće uređaje za pročišćavanje.

Treba napomenuti da je za realizaciju poželjno i potrebno imati vlastita sredstva za investiciju jer agencija vrši isplate na osnovu zahtjeva tek po izvedenim radovima i nakon provedenih strogih kontrola. Svi radovi naručuju se putem javne nabave, stoga najprije slijedi provedba svih nadmetanja i ugovaranje radova što samo po sebi predstavlja obiman posao. Nakon toga slijedi period izgradnje sustava, spajanje potrošača i uključivanje u rad. Tek nakon dokaza da je sustav u funkciji za njega se može dobiti kompletan iznos odobrenih sredstava.

Uspjeh na ovom natječaju plod je dugogodišnjih aktivnosti svih zaposlenika IVS-a, a realizacija ovih devet projekata koja je predviđena u (kratkom) roku od tri godine predstavlja veliki poslovni izazov za sve nas.

Skip to content