IVS – UPUTE

UPUTE KORISNICIMA ZA PRIKLJUČENJE NA SUSTAV KANALIZACIJE I NJEGOVO KORIŠTENJE

Objava: 29. studenoga 2017.

Upute korisnicima za priključenje na sustav kanalizacije i njegovo korištenje

Radi neometanog funkcioniranja kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na koji se spajate, molimo da poštujete sljedeće preporuke:

a) KOD PRVOG PRIKLJUČENJA:

  • na sustav je dozvoljeno spojiti isključivo sanitarne otpadne vode iz domaćinstva
  • ne smiju se spajati oborinske vode s krovova, okućnica, betonskih i asfaltiranih površina te odvodi iz štala i objekata gdje se drži stoka
  • nakon spajanja na sustav zabranjeno je prepumpavati sadržaj septičke jame u kanalizaciju

b) TIJEKOM KORIŠTENJA: POSTUPANJE S OTPADNIM VODAMA

  • strogo je zabranjeno u WC ili izljeve bacati: vlažne maramice, štapiće za uši, higijenske uloške, tampone, krpe, ni bilo kakav plastični i drugi nerazgradivi otpad
  • strogo je zabranjeno u kuhinjske izljeve bacati krute ostatke hrane, povećane količine masti i ulja od pripreme hrane, kosti, šibice, čačkalice, ni bilo kakav drugi kruti otpad
  • strogo je zabranjeno bacati otpad životinjskog porijekla (gnoj, krv, tkivo životinja)
  • tvari koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnosti po zdravlje ili život, sprječavati ulaz u kanale, izazvati akcident u sustavu javne odvodnje kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni ili smrdljivi plinovi; kiseline, alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojeg je izrađen sustav javne odvodnje; patogene bakterije i viruse; radioaktivne materije i ostale štetne tvari

IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet

Skip to content