IVS – VODA ZA SVE

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA 22. OŽUJKA 2019.g. – VODA ZA SVE

Objava: 21. ožujka 2019.

Rezolucija Ujedinjenih naroda posebno skreće pozornost na probleme vezane uz vodu i vodne resurse, na potrebu racionalne potrošnje i neprestane zaštite voda
Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka. Rezolucija Ujedinjenih naroda o Svjetskom danu voda donesena je u ožujku 1993.godine i otada se na taj dan, diljem svijeta, posebno skreće pozornost na probleme vezane uz vodu i vodne resurse, na potrebu racionalne potrošnje i neprestane zaštite voda.

Slogan ovogodišnjeg dana voda je „VODA ZA SVE“.
Nažalost, svjesni smo činjenice da još i danas uz sav napredak tehnologije, oko dvije milijarde ljudi na zemlji nema osiguran pristup čistoj vodi. Cjelokupna svjetska zajednica mora učiniti sve napore da se to promijeni, jer pravo na pristup čistoj vodi spada u rođenjem stečena ljudska prave, te se ono nikome ne smije uskratiti.

Hrvatska je zemlja koja se po pitanju dostupnosti vode nalazi u povoljnoj situaciji, jer je izuzetno bogata vodom i voda je dostupna svima. To je nešto što nam je osigurano uslijed prirodnog i geografskog položaja, a naša je zadaća da prirodne resurse očuvamo. U Hrvatskoj su potrošači u visokom postotku priključeni na javnu vodoopskrbu (preko 90%), a problemi su prisutni samo u dislociranim krajevima, na otocima u ljetnoj sezoni i slično. Međutim, ti problemi vodoopskrbe ne smiju se zanemariti jer je svakoj osobi u trenutku kad se s takvim problemom suoči, to nepremostiva prepreka za osiguranje osnovnih uvjeta normalnog života. Iako prema stupnju opskrbljenosti vodom Hrvatska stoji jako dobro, vodoopskrba se suočava s mnogim problemima tehničke prirode od kojih je najveći problem gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu, koji se prosječno kreću oko 20 do 30%, a nerijetko i preko 50 %. To su problemi na koje se isporučioci vodnih usluga trebaju fokusirati u narednom periodu.

U sektoru odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda stanje je značajno lošije nego u opskrbi vodom jer je stupanj priključenosti na uređene i kontrolirane sustave odvodnje i na uređaje za pročišćavanje još uvijek ispod 50 %. Iako se od ulaska Hrvatske u Europsku uniju intenzivno radi na postizanju ciljeva europske vodne direktive, te aktivnost nisu zaživjele očekivanim i potrebnim intenzitetom. Na tom polju ima još jako mnogo izazova. Ako se usmjerimo na Istru, mi u našem kraju se također suočavamo sa prednostima koje imamo, ali i nedostacima uslijed prirodnih i tehničkih utjecaja na vodoopskrbu i odvodnju. S jedne strane Istra ima veći broj izvora velike izdašnosti i dobre kvalitete vode za vodoopskrbu, ali u dužim sušnim periodima povremeno dolazi do nedostatka vode, dok u periodima obilnijih oborina dolazi do zamućenja i onečišćenja vode na izvorima. Postoje i značajni izazovi tehničke prirode zbog specifičnosti krajolika Istre (velike visinske razlike brda i dolina) starosti postrojenja, starosti i propusnosti cjevovoda i sustava.

U području prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda izazovi su još i veći, jer velik dio područja još nije obuhvaćen uređenom i kontroliranom odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, te je u tijeku provedba velikih projekata za odvodnju gradova Poreča, Umaga, Rovinja, Pule…, kao i dijelova i zona gradova i općina koji imaju djelomično riješenu odvodnju kao što su Pazin, Buzet, Labin, Buje…

IVS u Istri ima specifičnu ulogu, a to je izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Kako je naglasak ovog projekta na zaštiti voda u podzemlju, on ima i širi značaj, a to je zaštita prirode i okoliša od onečišćenja. Istra kao turistička regija, koja promovira aktivni odmor u prirodi i razvija takav turizam i u središnjem dijelu poluotoka, mora posebnu pažnju usmjeriti na zaštitu svojih prirodnih ljepota. Osim toga, naša je obaveza prirodu sačuvati i za buduće naraštaje.

====================

Hrvatske vode ove godine Dan voda obilježavaju uz izlazak novog broja časopisa Hrvatska vodoprivreda, koji donosi intervju ministra zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislava Ćorića, te zanimljive članke iz područja vodnoga gospodarstva i okoliša, s naglaskom na slogan međunarodnog dana voda „Nikoga ne smijemo ostaviti po strani – Voda za sve!“. Časopis se može pregledati putem slijedeće veze: na web stranicama Hrvatskih voda.

===================

Kao prilog uz obilježavanje dana voda odabrali smo nekoliko fotografija iz naše arhive „vodenih“ lokacija iz središnje Istre.

Slike u fotogaleriji prikazuju:

Slika 1. Staza sedam slapova u kanjonu rijeke Mirne – Mala Peć
Slika 2. Staza sedam slapova u kanjonu rijeke Mirne – Zagon – zeleno-plavo jezerce
Slika 3. Staza sedam slapova u kanjonu rijeke Mirne – slap Garjak
Slika 4. Staza sedam slapova u kanjonu rijeke Mirne – zaleđeni Garjak – zima 2016-17
Slika 5. Grdoselski potok – Veli slap ispod sela Cesari
Slika 6. Grdoselski potok – izvor Malenica
Slika 7. Akumulacija Butoniga – pogled na branu
Slika 8. Akumulacija Butoniga – pogled na vodozahvat

Skip to content