Izjava o pristupačnosti

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica

Objava: 10. listopada 2022.

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. koje se nalazi na adresi https://ivsustav.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. https://ivsustav.hr/ u većoj je mjeri usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2022. godine te postavljanjem One Click Accessibility plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Datoteke
– pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
– veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Grada Buje dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
– pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
Elementi naglašavanja
Poveznice nisu podcrtane, te je preporuka koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.
Dinamički sadržaj
Slider se pokreće automatski i nije ga moguće proizvoljno pokrenuti ili zaustaviti, te je preporuka dodati određene elemente koji omogućavaju proizvoljno upravljanje sliderom.

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 05. studenog 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o..

Izjava je zadnji put preispitana 05. studenog 2022. IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o..

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Sv. Ivan 8, 52420 Buzet

Tel: +38552662355

E mail: ivsustav@ivsustav.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Skip to content