IZVJEŠĆE SANITARNA KANALIZACIJE SUSTAVA ŠTRMAC

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave 31.10.2017.

Objava: 1. listopada 2017.

Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Štrmac – kolektorska mreža naselja, objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Skip to content