JAVNA NABAVA – SUSTAV RAPAVEL

Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka javne nabave izgradnje Sanitarne kanalizacije sustava Rapavel – kolektorska mreža naselja i UPOV

Objava: 15. prosinca 2017.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka javne nabave izgradnje Sanitarne kanalizacije sustava Rapavel – kolektorska mreža naselja i UPOV
Poštovani,
IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, kao naručitelj priprema postupak javne nabave male vrijednosti: izgradnja Sanitarne kanalizacije sustava Rapavel – kolektorska mreža naselja i UPOV.

Na temelju čl. 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, naručitelj smije tražiti i prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da se ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet (5) dana.

Sukladno prethodno navedenoj odredbi Zakona, na službenoj stranici naručitelja (www.ivsustav.hr) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, tehnički opis i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da od 16. prosinca do 20. prosinca 2017. do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@ivsustav.hr.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

VEZANI DOKUMENTI

 1. Poziv za prethodno savjetovanje – javne nabave izgradnje sustava Rapavel
 2. Troškovnik Rapavel kolektor 1
 3. Troškovnik Rapavel kolektor 2
 4. Troškovnik Rapavel kolektor 3
 5. UPOV Rapavel grafika
 6. Nacrti 1 – Ortofoto rapavel I faza
 7. Nacrti 1 – Detalj rova
 8. Nacrti 1 – Detalj okno
 9. Nacrti 1 – Detalj poklopac
 10. Nacrti 1 – Detalj betonskog okna 80
 11. Nacrti 1 – Detalj betonskog okna – 100
 12. Nacrti 2 – Ortofoto Rapavel I faza
 13. Nacrti 2 – Detalj rova
 14. Nacrti 2 – Detalj okno
 15. Nacrti 2 – Detalj poklopac
 16. Nacrti 2 – Detalj betonskog okna 80
 17. Nacrti 2 – Deatalj betonskog okna 100
 18. DoN Rapavel
Skip to content