JAVNA NADMETANJA ZA IZRADU STUDIJE IZVODLJIVOSTI

Istarski vodozaštitni sustav - IVS - Pokrenuta su javna nadmetanja za izradu studije izvodljivosti

Objava: 15. travnja 2011.

Izrada studije izvodljivosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda malih naselja u Istarskoj županiji Opis: izrada Studije izvodljivosti prema standardima Europske unije i izrada Aplikacije za prijavu projekta za sufinanciranje putem EU kohezijskog fonda, a sve prema specifikacijama i uvjetima naznačenim u dokumentaciji za nadmetanje. Vrsta objave: Poziv na nadmetanje.

Skip to content