MJERE – COVID-19

Odluka o mjerama smanjenja rizika širenja zaraze COVID-19 virusa

Objava: 15. studenoga 2021.

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite (Narodne novine br. 121/2021) o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanovaod 12. studenog 2021., a na temelju čl. 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, direktor Daniel Maurović, dipl. ing., donosi

Odluku o mjerama smanjenja rizika širenja zaraze COVID-19 virusa

 1. Do daljnjega se ograničava rad sa strankama u uredima u stručnim službama IVS-Istarskog vodozaštitnog sustava d.o.o. na način da je svim strankama zabranjen ulazak u poslovne prostore Društva.
 2. Poslovna komunikacija stranaka s Društvom odvijat će se isključivo putem elektroničke pošte, telefaksa, telefona ili običnom poštom. Iznimno, strankama može biti dozvoljen ulazak u poslovne prostore Društva uz obveznu prethodnu telefonsku najavu i ishođeno odobrenje direktora ili rukovoditelja te predočenje COVID potvrde.
 3. Zabranjuju su sva okupljanja na otvorenim i zatvorenim prostorima Društva kao ulazak posjetitelja u poslovne krugove Društva.
 4. Ograničavaju se odlasci na stručna usavršavanja (seminari, kongresi, stručni skupovi i sl.) kojima prisustvuje veći broj ljudi.
 5. Radnicima Društva dozvoljen je pristup mjestu rada samo uz predočenje COVID potvrde.
 6. Iznimno od prethodne točke, COVID potvrdu može zamijeniti PCR ili brzi antigenski test.
 7. Poslodavac će, u suradnji s Istarskim vodovodom d.o.o., osigurati brzo antigensko testiranje za radnike Društva koji nemaju COVID potvrdu. Testiranje će se u pravilu organizirati ponedjeljkom i četvrtkom u vremenu od 7.00 – 7.30 h.
 8. Radnici koji odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama.
 9. Prije ulaska u poslovne prostore Društva obvezno je mjerenje tjelesne temperature svim radnicima i strankama koje se provodi na ulasku u predvorje Istarskog vodovoda d.o.o.
 10. Obvezuju se radnici Društva na učestalo korištenje dezinfekcijskih sredstva, a posebice prilikom samog dolaska na posao te povratka s terena, odnosno povratka s dnevne pauze.
 11. Direktor Društva i Rukovoditelji pojedinih odjela nadziru provođenje ove Odluke.
 12. Ova Odluka stupa na snagu 16. studenog 2021.

VEZANI DOKUMENT
Odluka o mjerama smanjenja rizika širenja zaraze COVID-19 virusa

Skip to content