Sklopljen Ugovor o građenju sustava Pazinski Novaki

Dana 15. srpnja 2022. sklopljen Ugovor o građenju sanitarne kanalizacije sustava Pazinski Novaki - kolektorska mreža naselja

Objava 19.07.2022.
IVS - Sklopljen Ugovor o građenju sustava Pazinski Novaki

Sklopljen Ugovor o građenju sanitarne kanalizacije sustava Pazinski Novaki - kolektorska mreža naselja

Dana 15. srpnja 2022., nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je Ugovor o građenju sanitarne kanalizacije sustava Pazinski Novaki - kolektorska mreža naselja. Izvođač radova je Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta Ukupni rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.