IVS - ZABRANA SKLAPANJA UGOVORA

Zabrana sklapanja ugovora - Istarski vodozaštitni sustav - IVS

Zabrana sklapanja ugovora - Istarski vodozaštitni sustav

Popis gospodarskih subjekata s kojima je IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. (Naručitelj) u sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:120/16):

Ažurirano: 29.12.2021. godine

(1) Zajednički projektantski ured Roberto Unukić i Robert Mavrić, ulica E. Bullessicha 1, 52210 Rovinj
(2) Labin stan d.o.o., Učka 4, 52220 Labin
(3) Antico j.d.o.o., Pietra Kandlera 4, 52424 Motovun
(4) Komunalac Fažana d.o.o., Ul. 43. istarske divizije 12, Fažana
(5) Istria Business Forum d.o.o., Kačića Miošića 1, Pula

IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.