Očekivani pozitivni efekti

Istarski vodozaštitni sustav – Očekivani pozitivni efekti

Objava: 4. rujna 2022.

Očekivani pozitivni efekti sustava javne odvodnje i pročišćavanja
Primarna svrha ovog projekta je zaštita izvorišta vode za piće od onečišćenja, ali popratni efekt je i zaštita okoliša u širem smislu, uključujući i zaštitu mora. Trenutno su na snazi dva potpuno različita stanja vezano uz dispoziciju otpadnih voda : ono što bi trebalo biti i ono što stvarno jest. Odluka o zonama sanitarne zaštite Istarske županije propisuje da stambeni objekti u III i IV zoni zaštite izvorišta moraju imati septičku jamu ili tipski biološki uređaj, a u II zoni zaštite izvorišta, te u II i III zoni zaštite akumulacije moraju imati nepropusnu sabirnu jamu s kontrolom pražnjenja putem ovlaštenih institucija.

Stvarno stanje je da septičke jame u velikoj većini slučajeva nisu nepropusne, te se nepročišćena voda slijeva ili procjeđuje u teren, ne postoji kontrola redovnog pražnjenja septičkih jama i odvoženja njihovog sadržaja na adekvatnu obradu, a na području Istre ni nema dovoljno opremljenih uređaja za prihvat sadržaja septičkih jama. Posljedice takvog stanja predstavljaju opasnost za sigurnost vodoopskrbe jer je:

  • zahtjevnije pročišćavanje u procesu dobivanja vode za piće,
  • potreba za više kemikalija u procesu pročišćavanja,
  • veća nesigurnost vodoopskrbnog sustava do konačne ugroženosti zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Značajne su i negativne posljedice za okoliš jer raste koncentracija mikroorganizama (od kojih mnogi mogu biti patogeni) u površinskoj i podzemnoj vodi, te raste koncentracija dušika i fosfora u akumulaciji i obalnom moru, što uzrokuje bujanje algi i drugih nepoželjnih organizama i u konačnici dovodi do degradacije kvalitete površinske vode ili mora.

Izgradnjom nepropusnih kolektora za odvodnju otpadnih voda te efikasnih uređaja za treći stupanj pročišćavanje spriječiti će se:

  • onečišćenje površinskih i podzemnih tokova vode patogenim mikroorganizmima,
  • onečišćenje akumulacije i obalnog mora dušikom i fosforom te njihova dugoročna degradacija i propadanje,
  • estetsko narušavanje stanja okoliša.
  • Otvoriti će se mogućnost ponovnog korištenja pročišćene vode za tehnološke potrebe ili zalijevanje, što je posebno značajno za Istru koja ima ograničene vodne resurse u ljetnom periodu.

Ciljevi i izazovi IVS – Istarskog vodozaštitnog sustava su: izgradnja i gospodarenje vodozaštitnim sustavom Istre, izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda malih naselja prema najvišim standardima, te održavanje sustava u projektiranom stanju uz visoku uslugu korisnicima.

Skip to content