Odluka o cijeni usluga odvodnje za područje Općine Marčana

Objava: 13. lipnja 2023.

Ovom odlukom IVS d.o.o. u svojstvu isporučitelja vodnih usluga određuje područje pružanja vodnih usluga te vrste vodnih usluga koje se pružaju na tom području, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge, te iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge.

Vezani dokument:

Odluka o cijeni usluga odvodnje za područje Općine Marčana

Skip to content