Način podnošenja prigovora

Način podnošenja prigovora i reklamacija potrošača

Objava: 12. rujna 2022.

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA I REKLAMACIJA POTROŠAČA

Sukladno članku 1 O. i članku 25. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14,110/15), a na temelju čl. 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, direktor Daniel Maurović, dipl. ing., donosi

ODLUKU O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA I REKLAMACIJA POTROŠAČA

 1. Pisane PRIGOVORE na izvršene usluge Društva, potrošači mogu podnijeti Društvu na adresu:

Sv. Ivan 8, Buzet, 52420
Email: ivsustav@ivsustav.hr
Telefaks: +385 52 662 600

 1. Pisani prigovori podnose se putem pošte, telefaksa ili emaila.
 2. Društvo je obvezno bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora te pisano odgovoriti na prigovor potrošača u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.
 3. Nakon primitka odgovora na prigovor, nezadovoljan potrošač može uputiti pisanu REKLAMACIJU Povjerenstvu za zaštitu potrošača.
 4. U Povjerenstvo za zaštitu potrošača imenuje se:
 • Ana Šćulac,
 • Samanta Petohleb Černeha, i
 • Vladimir Ivančević, predstavnik Društva za zaštitu potrošača
 1. Reklamacija se podnosi poštom na adresu: Sv. Ivan 8, 52420 Buzet; putem telefaksa: +385 52 662 600, odnosno putem emaila: ivsustav@ivsustav.hr.
 2. Povjerenstvo za zaštitu potrošača dužno je pisano odgovoriti na reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja iste.
 3. Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o načinu podnošenja prigovora i reklamacija potrošača broj: 1-8/18-16 od 21.12.2016.
 4. Sastavni dio ove odluke je i Odluka Upravnog odbora Društva za zaštitu potrošača Istre, ur.broj: 43/2017 od 8.11.2017.
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Skip to content