POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE – BRAJKOVIĆI – TRVIŽ

Poziv za prethodno savjetovanje izgradnje Sanitarne kanalizacije sustava Brajkovići - Trviž

Objava: 12. listopada 2017.

Predmet: Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka javne nabave izgradnje Sanitarne kanalizacije sustava Brajkovići-Trviž – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (500+500 ES).
IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, kao naručitelj priprema postupak javne nabave male vrijednosti: izgradnja Sanitarne kanalizacije sustava Brajkovići-Trviž – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (500+500 ES).

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet (5) dana.

Sukladno prethodno navedenoj odredbi Zakona, objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, tehnički opis i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 18. listopada 2017. do 8:00 sati, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javna.nabava(at)ivsustav.hr.

Dokumentacija za preuzimanje:

  1. Poziv za prethodno savjetovanje (.pdf)
  2. Dokumentacija o nabavi (.pdf)
  3. Troškovnik UPOV Brajkovići-Trviž (.xlsx)
Skip to content