POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE – SUSTAV RITOŠIN BRIG

Poziv za prethodno savjetovanje izgradnje Sanitarne kanalizacije sustava Ritošin brig

Objava: 17. listopada 2017.

Predmet: Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka javne nabave izgradnje Sanitarne kanalizacije sustava Ritošin brig – kolektorska mreža naselja.
IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, kao naručitelj priprema postupak javne nabave male vrijednosti: izgradnja Sanitarne kanalizacije sustava Ritošin brig – kolektorska mreža naselja.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet (5) dana.

Sukladno odredbi Zakona, na službenoj stranici naručitelja (www.ivsustav.hr) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, tehnički opis i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 23. listopada 2017. do 10:00 sati, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javna.nabava(at)ivsustav.hr.

Dokumentacija za preuzimanje:

Tehnički opis

Skip to content