PREGLED NAPREDOVANJA PROJEKTA

Pregled napredovanja projekta

Objava: 13. siječnja 2016.

Krajem 2014. godine dovršena je izgradnja sanitarne kanalizacija naselja Marčenegla i Marčeneško polje i pripadajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Marčenegla). Za te objekte održan je u prosincu tehnički pregled. Tehnički pregled je uspješno protekao, građevine su prihvaćene te se očekuje izdavanje uporabne dozvole, a nakon toga i procedura priključenja potrošača.

Još je u tijeku izgradnja sustava: “Sanitarna kanalizacija naselja Vrh – uređaj za pročišćavanje (150+150 ES) – BIO TIP tehnologija” te “Sanitarna kanalizacija naselja Kašćerga – uređaj za pročišćavanje (150+150 ES) – BIO TIP tehnologija”. Radovi su se malo odužili zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih prilika tijekom protekle godine, građevinski radovi su uglavnom zgotovljeni, a u tijeku je montaža opreme. Kolektorska mreža sustava Vrh zgotovljena je od ranije, a kolektorska mreža sustava Kašćerga je pri dovršetku.

Krajem prošle godine raspisana su nadmetanja i u prosincu su sklopljeni ugovori o javnoj nabavi za dva sustava: Šćulci – Paladini i Grdoselo. Za izgradnju sustava: “Sanitarna kanalizacija naselja Šćulci – Paladini – kolektorska mreža naselja” potpisan je ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem, građevinskom tvrtkom Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta. Za izgradnju sustava: “Sanitarna kanalizacija naselja Grdoselo – kolektorska mreža naselja” potpisan je ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem, građevinskom tvrtkom Usluga d.o.o. iz Pazina. Izvođači su uvedeni u posao i pripremni radovi na gradilištu su u tijeku.

Na sustav Prhati priključeni su potrošači i UPOV je u probnom radu od rujna 2014.godine.

Skip to content