PROVEDBA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Objava: 14. siječnja 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

 1. Zahtjevi preneseni iz 2018. godine – 0
  a) broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama – 0
  b) broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija – 0
  c) ukupan broj prenesenih zahtjeva – 0
 2. Zahtjevi zaprimljeni u 2019. godini
  a) broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama – 3
  b) broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija – 0
  c) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva – 3

(…)

Vidi vezani dokument:
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Skip to content