RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION

Istarski vodozaštitni sustav – Right of access to information

Objava: 5. listopada 2022.

Pursuant to the provisions of the Right of Access to Information Act (OG 172/03, 144/10, 37/11, 77/11), all information in the possession, at the disposal or monitored by public authorities must be available to all natural and legal entities requiring the access to information.

The authorized party is entitled to access information by submitting the written or oral request to the relevant public authority.

Pursuant to the Right of Access to Information Act, the access to information request form is submitted to the information officer.

Zakonski okvir

Obrazac zahtjeva

Kliknite na sljedeće poveznice kako biste preuzeli Zahtjev za pristup informacijama. Ispunjeni pošaljite na navedenu adresu elektronske pošte ili običnom poštom na navedenu adresu.

DOSTUPNI DOKUMENTI

Zaključci i odluke nadzornog odbora IVS-A

Financiranje

Plan poslovanja

Stanje društva

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj: 25/13 i 85/15.), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtjevaju pristup informacijama.

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti.
Zahtjev za pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje.


Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2013.

Boćarski klub Istra Aluminij, Ročko Polje 54/1, Roč, kao domaćinu boćarskog Prvenstva Hrvatske za kadete – uplaćen iznos od 1.000,00 kn dana 28.05.2013.
Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet, II. istarske brigade 2, Buzet, kao domaćinu klapskog festivala „Pivajući sva smo blaga stekli“ – uplaćen iznos od 2.000,00 kn dana 30.01.2013.

Skip to content