Sklopljeni ugovori

Ugovori sklopljeni tijekom lipnja 2023. godine

Objava: 3. srpnja 2023.

U skladu s transparentnošću poslovanja, IVS objavljuje informacije o Ugovorima sklopljenima tijekom lipnja 2023. godine. U nastavku su navedeni detalji svakog ugovora:

Dana 27. lipnja 2023., nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je Ugovor o građenju sanitarne kanalizacije sustava Previž-Lovrečići – kolektorska mreža naselja. Izvođač radova je Vodoprivreda d.o.o. iz Buzeta. Ukupni rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Dana 27. lipnja 2023., nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je Ugovor o građenju sanitarne kanalizacije sustava Crklada-Grubići-Ferenci-Filipi – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Izvođač radova je Vodoprivreda d.o.o. iz Buzeta. Ukupni rok izvođenja radova je 38 mjeseci (s probnim radom) od dana uvođenja u posao.

Dana 29. lipnja 2023., nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je Ugovor o građenju sanitarne kanalizacije sustava Marčana – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Izvođač radova je zajednica gospodarskih subjekata Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta i Kreativne tehnologije d.o.o. iz Buzeta. Ukupni rok izvođenja radova je 38 mjeseci (s probnim radom) od dana uvođenja u posao.

Skip to content